Mając na uwadze prawo do prywatności osób, które przekazały nam swoje dane, pragniemy wskazać, że otrzymane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić transparentność procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w związku z wizytą na Stronie internetowej: http://podatkiwnieruchomosciach.pl/, jakie wdrożyliśmy, a które gwarantują ochronę tych danych.

 

Świadczymy usługi oparte na wzajemnym zaufaniu – wszyscy Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości naszych działań.

 

§ 1. Współadministratorzy danych osobowych i informacje ogólne

 

 1. Współadministratorami danych osobowych są:

  • Kancelaria Wyrzykowscy. Janusz i Justyna Wyrzykowscy sp.k., z siedzibą przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U5, 03-982 w Warszawie, NIP: 5252804261, REGON: 384626609,

  • Advaiso sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U5, 03-982 w Warszawie; NIP 1132869422, REGON 146832090, KRS 0000473901,

zwani dalej łącznie jako: „Współadministratorzy”.

 1. Współadministratorzy zawarli Umowę o współadministrowaniu, w której określili zakresy przetwarzanych danych osobowych. Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w tym w szczególności dane osobowe: kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników, klientów, potencjalnych klientów, a także dostawców towarów i usług.

 2. Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli przedstawiciela, którym jest Kancelaria Wyrzykowscy. Janusz i Justyna Wyrzykowscy sp.k., zwany dalej jako: Kancelaria Wyrzykowscy, Przedstawiciel lub Właściciel.

 3. Współadministratorzy ustalili następujący punkt kontaktowy dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Współadministrujących:

  1. pod adresem e-mail: biuro@kancelariawyrzykowscy.pl,

  2. telefonicznie: 511 513 982,

  3. pisemnie na adres: ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5, 03-982 Warszawa.

 1. Właścicielem strony internetowej jest Kancelaria Wyrzykowscy, zwana dalej także Właścicielem.

 2. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z informacji na niej zawartych.

 3. Strona internetowa lub Serwis to strona www, która wyświetla się Użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny.

 4. Moderatorem strony internetowej jest Właściciel.

 5. Polityka prywatności – niniejszy dokument.

 

§ 2. Dane osobowe i ich przetwarzanie

 

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 2. Przetwarzamy dane osobowe m. in. w celu:

  • realizacji świadczonych przez Współadministratorów usług i realizacji umów oraz obsługi próśb Klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • spełnienia obowiązków wymaganych przepisami prawa w zakresie danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  • wysyłania newsletterów, powiadomień, informacji o zmianach współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO).

  • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego (jeśli jest dostępny) umieszczonego na Stronie internetowej, a w szczególności na pytania dotyczące oferty (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • przetwarzania plików cookies (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a albo f RODO, w zależności od rodzajów plików cookies),

  • wskazanym w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne.

 

§ 3. Zastosowanie Polityki prywatności.

 

 1. Niniejszy dokument Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe.

 2. Przedstawiciel w imieniu swoim i innych Współadministratorów realizuje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

 

§ 4. Warunki korzystania z Serwisu i jego przeznaczenie

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

 2. Podczas wczytywania Stron internetowych mogą pojawić się chwilowe przerwy w dostępie, na co Właściciel może nie mieć wpływu.

 

§ 5. Polityka Cookies

 

 1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu stosuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego Serwisu. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości Stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową , dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze Stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  • adresy IP Użytkowników wykorzystujemy do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą Stroną internetową. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

 3. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron internetowych,

  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Stron internetowych, itp.

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych Serwisów, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§ 6. Prawo wycofania zgody

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili zgoda może zostać cofnięta.

 2. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Właściciela, na adres: biuro@kancelariawyrzykowscy.pl.

 3. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

§ 7. Inne prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Uprzejmie informujemy, że po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;

  • sprostowania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

 2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współdministratora. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie:

  • prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności

lub

Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Właściciela na adres biuro@kancelariawyrzykowscy.pl.

 

§ 8. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9. Wymóg podania danych osobowych

 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże, w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są zbierane.
 2. Jeśli bierze Pani/Pan udział w procesie rekrutacji, realizowanym przez Współadministratorów to podanie przez Panią/Pana danych osobowych zbieranych przez nas na podstawie przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne.

 

§ 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

§ 11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak spełniają one wymagania bezpieczeństwa określone w RODO.

 

§ 12. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych:

 1. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata lub dłużej, przez okres wskazany przez kandydata w CV, jeśli ten wyraził wolę wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach,

 2. w oparciu o zasady oraz przez okresy przetwarzania danych przewidziane dla pracowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa prac - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

 

§ 13. Prawa autorskie

 

 1. Wygląd Strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

 2. Żadna z części Strony internetowej , w tym niniejszej Polityki prywatności, nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy Właściciela.

 3. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami.

 4. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.

 

§ 14. Odpowiedzialność za treść

 

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie internetowej.

 2. Właściciel zobowiązuje się rzetelnie uaktualniać Stronę internetową jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność Strony internetowej.

 3. Na Stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną właściciela. Za ich treść odpowiada tylko i wyłącznie właściciel stron www, do których są kierowane.

 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach lub też kompletnego ich wycofania.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Zastrzegamy prawo do zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności.

 3. Obecna polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 września 2023 roku.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

i odbierz nasze publikacje

zapisz się